Budmerice

SK  EN

Aktuality


Ceny pozemkov

18.4.2012

Cena pozemkov cca 400 000 m2 - 40 ha v ponuke, inžiniersky  pripravených na výstavbu rodinných fariem, letiska a hangárov je 5,80 EUR/m2. V tejto cene predávajúci už ponúka právoplatné územné rozhodnutie obce na výstavbu sietí, rodinných fariem, hangáru a prevádzkovej budovy letiska a rozhodnutie Ministerstva dopravy SR o zriadení letiska. V rámci prípravy sa vykonali polohopisné a výškopisné zamerania, 20 m hlboký geologický prieskumný vrt a pozemky pre výstavbu sa vyňali z pôdneho fondu.

Ďalšie informácie získate u predajcu -  spoločnosti Mitan.sk, www.mitan.sk

CODES CREATIVE STUDIO © 2011