Budmerice

SK  EN

Aktuality


Permakultúra aj na Slovensku

13.10.2011

 

Slovo permakultúra je skratka slov permanent agriculture, ale tiež permanentná kultúra, v zmysle trvale udržateľná kultúra. Zaoberá sa rastlinami, zvieratami, budovami a infraštruktúrou. Nejde tu však o tieto prvky osobitne. Skúma vzájomné vzťahy, ktoré medzi týmito prvkami môžeme vytvoriť tým, že ich správne rozmiestnime v priestore.
 
Je to designerský systém, ktorý chráni prírodu, regeneruje poškodené, produkuje udržateľné. Dá sa aplikovať vo všetkých krajinách sveta, na vidieku i v meste. Vytvára správne vzťahy a buduje funkčné spoločenstvá. Základný rámec pre vytvorenie takého designu je etika.
 
Za zakladateľov permakultúry sa považujú Bill Mollison a David Holmgren.

Definícií je veľa a každá vystihuje niečo iné, dôležité. Čo je teda permakultúra v praxi zjednodušene?  Je to skôr spolupráca s prírodou než boj proti nej. Združuje poznatky získané pozorovaním prírody a umnosť tradičných spôsobov pestovania.
 
David Holmgren o permakultúre na jednej zo svojich prednášok prehlásil: "Tiež to dokážete. Je to jednoduché a je to vec, ktorá najviac stojí za to zo všetkého, čo môžete urobiť."

 

Túto „vec“ môžete realizovať i na Vašom pozemku v Budmericiach.

Linky pre viac informácií nájdete vo vyhľadávačoch po zadaní slova permakultúra

 

Michal Ružek 0903721144 spracoval tento príspevok podľa zdrojov z internetu.

Ak máte záujem doplniť príspevok , napíšte prosím na michal.ruzek@mitan.sk a Váš príspevok bude uverejnený.

 

 

CODES CREATIVE STUDIO © 2011