Budmerice

SK  EN

Radšej lietate na vlastnom?
Začnite kúpou pripraveného pozemku v Budmericiach.

Letisko

Letisko sa navrhuje pre malé športové lietadlá. Dĺžka pristávacej plochy je 750 m a šírka RWY 30 m v spevnenej trávnatej úprave s ochranným pásmom od stredu na obe strany po 40,0 m. Súčasťou letiska je aj hangár pre malé lietadlá a prevádzková budova. Letisko sa nachádza mimo riadeného okrsku (CTR), takže pri dodržaní letovej hladiny do 300 m nie je potrebný súhlas na vzlet.

  • Orientácia pozemku umožnila ideálny severovýchodný smer trávnatej vzletovej a pristávacej dráhy, čo je pre túto oblasť smer prevládajúcich vetrov a umožňuje to komfortné vzlety a pristátia. Dráha smeruje na hrad Červený Kameň, čo sa môže v budúcnosti ukázať ako charakterizujúci prvok letiska.

  • Dostatočná vzdialenosť od bratislavského letiska je ideálna pre elimináciu obmedzení pri vzletoch a pristátiach, pretože sa nachádza už mimo „riadeného okrsku.“

Stiahnite si dokument:Stiahnite si dokument

CODES CREATIVE STUDIO © 2011