Budmerice

SK  EN

Lokalita

Budmerice – Slovenská republika

Výhody umiestnenia projektu

  • Zo severu je územie ohraničené štátnou komunikáciou Budmerice – Trnava II. triedy, čo umožňuje napojenie areálových komunikácií jednoduchou križovatkou.
  • Zo severovýchodnej a juhozápadnej strany je dotknuté územie lemované krajinnou zeleňou, vytvárajúcou vyvážené, prirodzené zelené hranice projektu. Rodinné vily fariem sú umiestnené pri juhozápadnej strane, kde sa nachádza potok, umožňujúci v budúcnosti vytvárať nové prírodné scenérie.

CODES CREATIVE STUDIO © 2011