Budmerice

SK  EN

Zaujíma Vás farmársky život?
Kúpte si pripravený pozemok a začnite.

Rodinné farmy

Rodinná farma, v ponímaní projektu, je rozľahlá rodinná vila a samostatne stojaca hospodárska stavba na pozemkoch o priemernej výmere 70 000 m2. Rodinné farmy označené ako F1 a F2 umožnia pestovanie a spracovanie liečivých bylín, pestovanie špeciálnych rastlín (tropické úžitkové a okrasné rastliny), alebo i aktivity spojené s pestovaním a spracovaním plodín pre miestnu výrobu parfémov. Rodinné farmy označované ďalej ako F3 a F4 umožnia chov i tréning športových koní, prípadne iné chovateľské aktivity.

Veľký pozemok v okolí každej rodinnej vily umožní realizovať i veľa športových záľub. majiteľ vily bude mať priestor na vybudovanie tenisového kurtu, bazénu, prípadne i ihriska s niekoľkými golfovými jamkami.
Ideálny stav nastane, keď aspoň jeden člen rodiny je aktívnym letcom. Tu sa ponúka možnosť byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom vedľa navrhovaného trávnatého letiska. Príjemné bude  umožniť obchodným a rodinným priateľom priletieť na rokovanie či návštevu. Rokovanie sa môže uskutočniť v rokovacích priestoroch letiska a stretnutie i priamo doma. V letiskovom hangári je možnosť parkovania a údržby lietadiel.

Plochy areálov
Rodinná farma – F1 pestovanie bylín 58 120 m2
Rodinná farma – F2 pestovanie bylín 64 120 m2
Rodinná farma – F3 chov koní 74 250 m2
Rodinná farma – F4 chov koní 78 290 m2
Letisko   98 928 m2
Víkendové domy   6 400 m2

Stiahnite si dokument:Stiahnite si dokument

CODES CREATIVE STUDIO © 2011