Budmerice

SK  EN

Víkendové domy

Víkendové domy sú lokalizované oproti
prevádzkovému objektu letiska v počte 7 domov
o zastavanej ploche do 80 m2 na pozemkoch výmery
približne 800 m2. Dispozičné usporiadanie je do dvoch
podlaží.

CODES CREATIVE STUDIO © 2011